apart tesamen
Tesamen
 
HOME

RELATIES

FUN

DATEN

REIZEN

COACHING

COLUMN

BUDGET

ZEKERHEID
  Verzekering       Allerlei       Mijn Verhaal    

Wie erft van een alleenstaande?

Je ben single, zonder kinderen, je hebt een huis, een auto, je hebt wat kapitaal opgebouwd en wat bezittingen verworven. Je leeft goed en je bent gelukkig. En toch stel je je de vraag: wat gebeurt er met die dingen als ik er straks niet meer ben?

Dit is het eenvoudige antwoord: ze gaan naar je ouders en je broers of zussen. Gaan we dieper in op deze materie, dan onderscheiden we 2 manieren om te bepalen wie wat erft. Er is namelijk het testamentaire erfrecht en het wettelijke erfrecht.

erfgenamen

Het wettelijke erfrecht

Om de nalatenschap te verdelen zullen de erfgenamen geordend worden. In het wettelijke erfrecht zijn de bloedverwanten opgedeeld in vier orden.

Eerste orde
Hiertoe behoren alle afstammelingen van de overledene. Aangezien je die als kinderloze single niet hebt, gaan we meteen over tot de tweede orde.

Tweede orde
De ouders van de overledene, op voorwaarde dat ook de broers en/of zussen tot de nalatenschap zijn geroepen. Onder de categorie van de broers en zussen vallen ook de personen die door de ouders van de overledene ten volle werden geadopteerd, net zoals halfbroers en halfzussen. Ook de afstammelingen van broers en zussen en van halfbroers en halfzussen behoren tot deze groep.

Derde orde
Indien je als single geen broers of zussen noch volle neven of nichtjes hebt die voor je nalatenschap in aanmerking komen, gaan we in deze orde over op je ouders en grootouders.

Vierde orde
De ooms en tantes van de overledene en hun afstammelingen, alsook de grootooms en groottantes.

De graadbepaling van de erfgenamen
Binnen een bepaalde orde zijn het de erfgenamen die het dichtst in graad bij de overledene staan die een deel van de erfenis krijgen. De berekening gebeurt eerst in rechte lijn. Die bepaalt de opvolging van personen die van elkaar afstammen. De graad wordt bepaald door het aantal generaties tussen personen op te tellen.

De achterkleinkinderen staan in de 3de graad tot de overledene, grootouders in de 2de graad. Aangezien in deze case de overledene een alleenstaande zonder kinderen is, hebben we enkel een orde en graad in opgaande lijn, te beginnen met de ouders.

Kloving van de erfenis

Heeft de overledene geen ouders, grootouders, broers, zussen of afstammelingen van deze laatste heeft, dan wordt de nalatenschap in twee gelijke delen gesplitst. Een deel gaat naar de bloedverwanten in de vaderlijke lijn en een deel naar de bloedverwanten in de moederlijke lijn. Elke helft komt toe aan de erfgenamen die het dichtst staan in orde en graad bij de overledenen. Dit wordt de grote kloving genoemd.

Heeft de overledene broers of zussen uit verschillende huwelijken of relaties dan volgt er een kleine kloving. De nalatenschap wordt dan in een vaderlijke en een moederlijke lijn gesplitst. De volle broers en zussen erven in beide lijnen. Halfbroers en halfzussen behoren in dat geval tot de tweede orde en sluiten een derde of vierde orde uit.

Het testamentaire erfrecht


Iedereen kan een testament opmaken en/of overgaan tot schenkingen.
Helaas heeft niemand hier de volledige vrijheid. Het Belgische erfrecht voorziet namelijk in ‘reservataire’ erfgenamen die altijd recht hebben op een voorbehouden deel van de nalatenschap.

Ons erfrecht kent drie soorten ‘reservataire’ erfgenamen:
- de afstammelingen
- de ouders (indien er geen afstammelingen zijn)
- de langstlevende echtgeno(o)t(e).

Wat na de toekenning van de voorbehouden aandelen overblijft, is het beschikbare deel. Dat kan de erflater via een testament of een schenking volgens zijn eigen wensen aan andere personen toewijzen via testamen


Meer info krijg je bij de Vlaamse overheid op het telefoonnummer 1700 of via de Vlaamse portaalsite
Kijk even op: Vlaanderen.be
Je kan er ook over praten met een notaris, kijk even op: Notaris.be

REACTIES:
Als enige erfgenaam van mijn ongehuwde broer (geen andere broers of zussen) - broer met een zeer moeilijk karakter - verkies ik dat hij een andere vertrouwenspersoon zoekt die de volledige afhandeling na overlijden t.e.m. de erfenis op zich zou nemen. Deze zou dan eveneens mijn erfdeel mogen ontvangen. Kan dit in een testament vastgelegd worden, dus mij laten onterven met wederzijdse toestemming ?
Met dank en beleefde groeten.
Door Gilissen Rik uit Genk
109.132.174.227

-------------------------

-------------------------
Beste Laura

Uw wettelijk beschermde erfgenamen zijn: uw partner, kinderen, broers, zusters, ouders.

Vermits deze niet (meer) bestaan bent u volledig vrij in uw nalatenschap.

Het enige dat u dient te doen is een testament op te stellen met de begunstigde(n). Indien u dat niet doet zullen de andere familieleden uiteindelijk erven.

Enige adres: de notaris. kostprijs = maximum 1000 euro, meestal minder.

Mvg Peter Beste,


Ik ben alleenstaande, zonder kinderen. Ik ben enig kind. Mijn moeder en vader zijn overleden, evenals mijn grootouders.
Ik heb geen contact met andere familieleden (neven, nichten). Dit heeft als gevolg dat ik mijn eventuele erfenissen niet wil schenken aan deze mensen.
Welke opties zijn er allemaal om dit te voorkomen?

Mvg,

Door Laura uit Hasselt


-------------------------
Ben alleenstaande kinderloos heb broers en zussen wordt de nalatenschap verdeeld onder de broers en zussen kan een partij worden bevoordeeld
Met dank
Door Surveyor uit Gent


109.134.65.36
Publicatie gesponsord door
-----------------------------------------------------------------------------------
Uw commentaar:
Minimaal 3 lijnen aub
Uw naam
Uw gemeente
Uw mailadres
Uw mailadres wordt niet gepubliceerd.
Commentaar van inactieve mailadressen wordt verwijderd.
Om geautomatiseerde invulling te voorkomen:
De voornaam van de voorzitter van een Vlaamse partij,
die ook burgemeester van Antwerpen werd
Schrijf hier in op onze
NIEUWSBRIEF
Google+
    Reactie van alleenstaanden

Tesamen vzw is een
niet-commerciele datingsite
LEES OOK EENS:


Activiteiten voor alleenstaanden

Als single op groepsreis

Op zoek naar gratis datingTesamen